Donate to the Correct Movement – para sa kinabukasan ng ating bayan

Kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyong donasyon. Kahit na po $5 lang, malaki na pong tulong iyan dahil bawa’t mamamayan na makabasa ng mga articles dito ay mamumulat sa kalagayan ng ating minamahal na bayan. Pwede po gamitin ang Paypal at sa Paypal ay pwede gumamit ng credit or debit card kahit walang Paypal account.

Click lang po itong link: https://static.sendroks.com tapos mag-register bilang sender (click “Enter info about you, the sender” to register). Kung ang address po ninyo ay wala sa California, Montana, Washington, or Wyoming, ay gumamit lamang ng address ng kaibigan o pinsan na nakatira sa isa sa mga apat na states. Ang importante ay may access kayo sa email na gagamitin.

Matapos mag-register, piliin ang “Paypal” sa Step 2.

Sa Step 3, kailangan lamang mag “Add Recipient” at i-copy-paste ang Correct Movement address: DAPh1u7fGtVqRP1Fs54NWfXvn9bzKBNtnbv8vCEUipJF

Sa Step 4, piliin po ang GCash at i-enter ang donation amount, in PHP.

Tapos, i-review, at i-send.

(Meron po tayong partner sa sistemang ito, ang Rock Stable Token Inc., isang stablecoin startup sa U.S. Kung mayroong problema, paki-email na lang po sa support@rockstable.io)